Otázka: Bojíte se smrti?

  Máte strach ze smrti ?   z knihy Matka chudých , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství

otázka, která rozesmála Matku Terezu

Máte strach ze smrti ?“ zeptal jsem se. Otázka Matku Terezu překvapila. Na okamžik se mi zadívala do očí, a pak se nahlas rozesmála. 

Ne, vůbec,“ prohlásila. „Umřít znamená vrátit se domů. Copak máte strach vrátit se domů ke svým drahým ? Okamžik smrti nedočkavě očekávám. Tam nahoře najdu Ježíše a všechny lidi, kterým jsem se v tomto životě snažila dát lásku. Sejdu se tam s dětmi, které jsem se pokoušela zachránit a které mi umřely v náručí a považovaly mě přitom za svou maminku. Najdu tam všechny chudé, kterým jsem pomohla, umírající, kteří vydechli naposledy v domě, který jsem pro ně v Kalkatě postavila. Budou tam prostě všichni lidé, kteří mi na této zemi byli drazí. Takže to bude nádherné setkání, nemyslíte?“ 

Oči se jí při těch slovech třpytily překvapivým klidem a štěstím. Mezitím jsem dosnídal. Matka Tereza sklidila nádobí na tác a stáhla ze stolku ubrus, který předtím rozprostřela. Ve dveřích se objevila mladá sestra a Matka jí tác podala. „Tak a teď se můžeme vrátit k rozhovoru, který jsme posledně přerušili,“ řekla. 

Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít, praví Ježíš.

(Bible Jan 11,25)

Cesta za světlem, cesta za světlem, cesta za světlem, ze tmy ven, bez výčitek, bez pocitu strachu, je jediná naděje, jak ukončit svůj žal a trápení … jak překonat sama sebe, jak vyzrát nad svoji domýšlivou lidskou hloupostí, prosím, modlete se o spásu své duše.

To, co má cenu, není vůbec vidět, je to, co máte schované uvnitř. Hlídejte si to. Má to cenu nejvyšší.