Jak bojovat se strachem

Článek od Eckharta Tolle                              17.1.2015
Dotek ticha  „Přítomný okamžik“       

http://dotekticha.blogspot.cz/2012/02/jak-se-zbavit-strachu.html

Příběh E. Tolleho   (trvá 3 min.)   Příběh o tom, jak se může strach, deprese a lidské ego transformovat do své vyšší DIMENZE, ÚROVNĚ. Příběh o tom, jak se stát jiným lepším člověkem. Jak poznat mír v duši a jak být konečně prospěšný všem, kdo o to usiluje.

Je to příběh o oddělenosti od své MYSLI, která je sama zdrojem utrpení člověka.

Proto je důležité nesouhlasit, neztotožnit se úplně s ní, jinak by naše MYSL ovládala náš život. A která skrze vnitřního soudce nám nedovolí žít svůj ŽIVOT naplno.

Je velice DŮLEŽITÉ kočírovat svou mysl. Myšlenky sice nejsou hmotné, ale realitu sami vytvářejí čím víc se soustředíme. Buďme čistí v mysli a dobře se VÁM POVEDE.

Toto je odkaz pana E. Tolle, duchovního učitele z Německa, který musel projít hlubinami depresí, aby nabyl „nové, pozměněné vyšší UVĚDOMĚNÍ.“

E. Tolle tvrdí, že to, co si myslíme, není skutečné. Způsob, jakým MYSL přijímáme, určuje její důležitost, tedy prioritu své mysli, svým myšlenkám. Tím, jak k nim přidáváme naše POCITY a EMOCE,  se myšlenky nakonec prohlubují a formují a dávají příčinu vzniku naší hmotné REALITĚ.

Proto je velice důležité prohlédnout tuto LEST a  NENECHAT SE ZMÁST svými myšlenkami. Když se nám to povede, zvítězíme nakonec, sami nad sebou a staneme se lepšími, svobodnými lidmi. Jsme volní, osvobození. Je to nádherné, nebýt na svých myšlenkách ZÁVISLÍ. Být plně uvědomělí a žít svůj život podle svého nejlepšího svědomí.

Podobně se vyjadřuje i známý italský vědec Gregg Braden. Je to člověk, který jako jeden z mála spojil VĚDU a SPIRITUALITU. Jezdí po světě a formou přednášek lidem ukazuje hlubší význam bytí a nutnost zapojovat kromě ROZUMU  i své SRDCE.

Elektromagnetické vlny srdce