Smrt

Proč všichni mají strach ze smrti…

Smutek                                                                                29.1.2014

Vážení a milí, všem kteří z nějakého důvodu truchlíte, nebojte se projevit to, co cítíte. Projevený smutek je sice důležitý, ale fakt, že Vám není do smíchu- jen ukazuje na NUTNOST ZMĚNY.

Podívejte se do svého srdce, co tam je. Je tam vztek, lítost, opuštěnost, nesmíření, či nepochopení ? Tak se zastavte na chvilku, pokuste se na chviličku zastavit a uvědomit si, zda nemůžete Vaše pocity nějak vyměnit, za hezčí, lepší, pozitivnější, udělejte to ale ze srdce, protože když Vaše prosba nebude upřímná, nepomůže Vám to a bude Vám ještě hůř.

Každá životní bouře, vlna, změna, je tu proto, aby nás NĚKAM POSUNULA.  

Ta smutná situace je totiž přechodná, to co si odnesete, Vám totiž zůstane, a cože to je ? To jsou Vaše vzpomínky, prožitky, uvědomění vašich myšlenek, že je možné vše změnit, že nic nezůstává STEJNÉ…

ŽIVOT plyne JAKO řeka, pořád teče….a nezastaví se. Je totiž pořád lepší přijmout to, co se děje, než s tím bojovat. Vyhraný Boj totiž někdy znamená ve skutečnosti ZTRÁTU. Prosím,   ŽIJTE V MÍRU se sebou, i s druhými.

Kolem Vás je tolik:   LÁSKY, DOBRA, POVZBUZENÍ, OCHOTY A POROZUMĚNÍ, 

že to nevidíte? No možná protože vůbec nevěříte, že neprosíte, nemodlíte se, ano, já se modlím, a také věřím, třeba ve spravedlnost, v Lásku, a v co věříte Vy ?

… příjemný den přeji všem, kdo čte tyto řádky.     

Kéž Vaše Duše najde vždy dost odvahy a najde světlo, které ho povede správným směrem..