Hra na pravdu

Slova mistra Jana Husa:

Hledej PRAVDU, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti.

  • Jan Hus (1371 – 6.7.1415), český reformátor.  Mistr Jan Hus byl významný teolog, kazatel a středověký církevní reformátor, jehož učení dalo vzniknout husitskému hnutí a započalo reformu tehdejší církve. 6. července 1415 byl upálen v Kostnici. Toto datum je českým státním svátkem.

  • Nebyl jediným člověkem, který hájil pravdu, a nebyl ani posledním, kdo za svoji pravdu zaplatil svým životem.
  • Ale pořád tady zůstává NADĚJE…VROUCÍ MODLITBA a VÍRA.
  • Neboť to, co je hezké a líbivé, nebývá pravdivé- a klamat je tak snadné.