Logo – semeno života

Logo paprsku světla je tento symbol: 

Semeno života – 7 kružnic vzešlých z Vesica piscis tak, že do něj přidáváme další kružnice tak, že jejich středy leží na průsečíku první kružnice a jakékoli další kružnice (Na každou kružnici připadá jeden den stvoření. Ve výsledku tedy Semeno života symbolizuje začátek stvoření – prvních 7 dní.)

   všude, kde bude tento symbol, je dotek webu 
paprsek světla.com.    http://www.paprseksvetla.com/ a protože jsou videa na kanálu youtube.com, mají jediný společný symbol – který znamená SEMENO ŽIVOTA.

přednáška : Proč jsme nemocní“

VIDEO z přednášky, trvá 53 minut, poslední 4 minuty – společné dýchání, tvz. „BÍLÉ LÉČENÍ

https://www.youtube.com/watch?v=95IAaZmZA7I