Proč máme věřit

Čím více je v člověku božské, tím………“

na to však potřebujeme odvahu, hrdost a pokoru, aby jsme přijali v sobě něco tak mimořádného a zázračného.

Víra je přijetí něčeho velkolepého, něčeho vyššího, než jsme my.  Něčeho, co nás daleko přesahuje , převyšuje. Je to kotva pro tápajícího. Je to ochrana pro poutníka, je to ochrana pro vážného hledače pravdy.

Kdo se úplně odevzdá, teprve pochopí. Každý si tvoří život sám. Nejste za nikoho zodpovědní, jen za sebe, za své činy, za své skutky. Žijte v lásce a spravedlivě a dobře se Vám povede.

Čím více dobra chcete, tím více ochrany dostanete. Vaše intuice je pravdivá, nelže. Nemůžete pomoci všem, ale můžete pomoci sami sobě.

Nechtějte být tolik důležití, stačí, že tu jste. Jestliže víte, kde je Vaše místo, potřebujete jen vydržet. Ustát odpor protivníka, nenechte se zmást, je tu od toho, aby vyzkoušel Vaši VÍRU a SÍLU. Váš nepřítel – je Váš UČITEL.  Budete potřebovat obojí. Silný přizná, že neví, silný přizná prohru, ale nikdy nikdy se doopravdy nevzdá svého snu, za žádnou cenu, ani za cenu nejvyšší, pod hrozbou smrti.

Vše do sebe zapadá, čas ukazuje. ČAS ale -sám o sobě- nerozhoduje. Přítomnost – je klíč.Je to tajemství, které málokdo pochopí. Studujte, hledejte, pátrejte, možná ten klíč objevíte.

Nebudete se bát, nebudete mít strach, pochopíte, kde je pravda. Budete žít opravdově a skutečně. Vše drahocenné je na dosah. Je blízko. Otevírá se ALE jenom těm, kteří jsou připravení, tak buďte připravení i Vy.

Kolik lidí je povolaných, ale jak málo je vyvolených…

Myšlenka neznamená nic. Ale VÍRA v ní – znamená VŠECHNO !  

„Věřte a uvidíte. “    “ Credendo vides !“