Světlo na konci tunelu?

Je opravdu na konci tunelu světlo?

Toť otázka. Jisté je, že jen pár jedinců tuto pravdu vidělo, ale neřeklo. Co opravdu našli a zažili na vlastní oči za hranicí smrti. Můžete si být však stoprocentně jisti, že zlo a ďábel EXISTUJE. Jen se tváří, že není…  Proč potřebujeme důkazy…? Jsou zbytečné, když to už víte. Bůh = láska a světlo. Kdo pochybuje a myslí si, že po smrti všechno zhasne a zmizí, se opravdu velice rychle a hořce zklame. Až uvidí člověk nemoudrý, který věřil, že všechno tím končí, velice rychle pozná, že má teprve teď hodně práce, uslyší myšlenky všech živých lidí, na které pomyslí. Bude hodně zkoušet a strádat. 

Zlo a špatné věci jsou někdy nevýslovně krásné, však na pozoru by se měl mít člověk, jestliže si chce zachovat svou víru a nezradit sám sebe. Krátké stezky a zkratky vedou do pekla. To už mockrát opakovala moje babička. Vyberte si. Poctivost a Vaše svědomí Vás ochrání od těchto pochybných cest. Jestliže hledáte a nevíte, kam jít, ptejte se moudrých. Ti vědí, kudy jít. Ti znají cenu za pochybení. Nebo se ptejte svého vyššího já. Nebo meditujte. Ale určitě něco udělejte.

Každopádně existuje naděje i zde. Nemalé poselství vypráví jedna žena, do které uhodil blesk. Právě ona na vlastní kůži poznala, co to je – umřít, upadla do kómatu a probrala se. Po procitnutí z ní byl úplně jiný člověk. Prozřela a dostala druhou šanci. Zkuste si to přečíst a dávejte pozor na to, co říká. V jejím psaní je ukryta rada, jak se zachovat v situaci nouze. Její prosba o pomoc byla vyslyšena. Dopis sestry Glorie. Čtěte:  svetlo 4

http://www.jesus.sk/pdf/Gloria-Polo-svedectvi.pdf